Kenmerken van het surrealisme?

Een stukje kennis om te delen, zodat we allemaal op dezelfde pagina staan

De oorspronkelijke surrealisten stelden dat het onderbewuste boven het bewuste diende te staan. De vrije associatie, de handeling zonder er bewust over na te denken was het hoogst haalbare. Hierdoor werd de theorie van Freud over het onderbewuste en met name de droomduiding als belangrijk gezien. Surrealistische kunstwerken lijken vaak ook te bestaan uit droombeelden. Alledaagse voorwerpen die volkomen willekeurig samengevoegd worden en teksten die zonder logica geschreven lijken. Het onverwachte, verrassende en bizarre combinaties zijn gemeengoed.

Het surrealisme heeft daardoor geen vaste stijlvorm, maar is het meer een kunststroming die vanuit de geest werkt. Als een manier van denken, kijken en handelen. Het niet-rationele, de vrije gedachte en de automatische handeling kenmerkt het surrealisme. Het is daardoor zowel mogelijk om vrij realistische werken, als volledig abstracte kleurvormen tot het surrealisme te rekenen. Het is de manier waarop de kunst tot stand is gekomen dat het surrealistisch maakt.