Home Het verhaal achter de kunst

Het verhaal achter de kunst

by Godpipo

Wederkerigheid

Het idee van wederkerigheid spreekt mij aan. Zelfs het woord vind ik een van de mooiste
woorden uit de Nederlandse taal. Toch zijn we hier niet voor de wederkerigheid. Voor wie zouden we giften moeten hebben, terwijl we als mens zo gewend zijn om alles te nemen. Neemt niet weg dat we leven in een omgeving waar de wederkerigheid alles bepalend is. De hele natuur, de flora en de fauna is gebaseerd op het principe van geven en nemen. Men noemt het niet voor niets de cirkel van het leven. Alles wat eruit gehaald wordt, gaat er met dezelfde vaart weer in terug. Tot stof zullen we wederkeren en stof zullen we zijn.

De mens heeft in haar relatie tot de natuur het idee dat alles wat je eruit haalt, ook weer moet teruggeven volledig buiten beeld gezet. Onze wederkerigheid met de natuur is gebaseerd op ongelijkheid en er meer uithalen dan we er terug instoppen. Of dat denken we tenminste. Wij denken dat we de natuur de baas zijn, terwijl de natuur altijd blijft doen wat het altijd doet. Welke invloed we er ook op uit proberen te voeren. De natuur is de godheid die we sinds de komst van de moderne beschaving kwijt zijn geraakt. De goden die we zijn vergeten.

Religie in kunst

In vroegere tijden, laten we zeggen ten tijde dat de oermens de schilderingen maakte in de grotten van Lascaux, was de relatie tussen mens en natuur gelijkwaardig. De mens was een onderdeel van de natuur en de natuur werd gezien als een plaats waar de Goden leefden. De schilderingen die gemaakt werden waren (waarschijnlijk) bedoeld als voorstelling van de Goden, van de voorspoed en van de wens dat wat je erin stopt er ook weer uitkomt. De mens maakte kunst om de Goden een gezicht te geven in hun gedachtegoed. Naarmate de tijd
voortschreed werden de natuurgoden veranderd in metafysische wezens die resideerde in andere dimensies. Wezens die via kunst een gezicht kregen. Goden werden één God en de afbeeldingen in de kunst werden verhalen, portretten van echte mensen en heiligen die hun deel hadden in de religieuze geschiedenis. De kunst werd hierdoor uitgebreid naar gewone mensen, landschappen, stillevens. Het gewone leven nam zijn intrede in de kunst. De leefomgeving, die ooit bestond uit de natuur vol met goddelijke wezens, was verworden tot de plaats die het nu is. Huizen, woonkamers, een keuken en de bezigheden van mensen. De gedachten, ideeën en onderbewuste archetypen begonnen vorm te krijgen. Kunst was inmiddels geen uiting van religiositeit meer, kunst was gebaseerd op het leven in een samenleving waar wederkerigheid bestond uit nemen van de natuur en sterven in de lege kamers.

Zowel beneden, als boven

Wat als we opnieuw kijken naar de archetypische ideeën van de goden in de natuur. Opnieuw besluiten dat de natuur een wezenlijk onderdeel is van ons leven. Een hogere macht, gelijk aan ons, een levensvorm waar we deel aan nemen. Zoals het boven is, is het beneden precies hetzelfde.

Het terugkeren naar de wereld van Goden en vorm geven aan de archetypen is het doel van mijn kunst. De natuur is een wezenlijk onderdeel van mijn werken. Niet zozeer het teruggeven aan de natuur, maar de relatie die wij mensen hebben met de natuur. De manier waarop de natuur naar ons kijkt en wij naar de natuur kijken. De goden als archetypen en het leven als een aaneenschakeling van onderbewuste actie-reacties. Alles draait om het onderbewuste, mijn manier van werken en vooral de verhalen die ik vertel met mijn werk. Het verhaal ontstaat niet door wat ik je kan vertellen. Het creëert zich in je geest door de archetypen, je onderbewuste en de dingen die je geleerd hebt in je leven. Soms is het verhaal voor iedereen hetzelfde, soms verandert het met het verstrijken van de tijd. Echter is het belangrijk dat we nooit vergeten de Goden in de natuur en de metafysische werkelijkheden altijd bij ons zijn en zich manifesteren in ons onderbewuste.

© Arjan Winkelaar (1971)

Voor informatie en contact

Voor vragen, commissies en andere kunst-gerelateerde zaken : Godpipo@gmail.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More