Insects dance alone

Overal op de wereld neemt het aantal insecten in drastisch tempo af. Steeds minder insecten blijven er over en hun terugval gaat sneller dan het vermogen van biologen om nieuwe soorten te determineren. Toch lijkt niemand er iets om te kunnen geven. Insecten worden gezien als een pest en niet als nuttig onderdeel van de natuur. We willen wel de planeet redden, maar insecten dansen helemaal alleen.